top of page

Digital ledelse

Strategisk ledelse

Din rolle som leder er under konstant digital påvirkning. Både hvad angår din virksomheds strategiske muligheder, men også i din daglige ledelse af dine medarbejdere.

Vi har arbejdet med digitalisering gennem de sidste 10 år og har stor indsigt i, hvordan teknologi åbner for nye strategiske muligheder. Vi ved, at de fleste ledere anerkender området som kritisk, og at de mangler indsigt til at kunne beslutte, hvor det er bedst at begynde. 

Vi tilbyder workshops for din direktion hvor vi systematisk afdækker jeres nuværende situation og muligheder, og kommer med inspiration til hvilke teknologier, der kunne være relevant at se nærmere på. Er det f.eks. Internet of Things (IoT), Augmented Reality, Artificial Intellingence (AI) eller Robot Process Automation (RPA), der har størst relevans?

Operationel ledelse

Er din organisation fordelt på flere lokationer, så er din rolle som leder særligt udfordret.

Vi tager selvfølgelig udgangspunkt i din organisation, dit samspil med dine medarbejder og den samlede ledergrupper.

Vi indretter dit ledelses “cockpit” og coacher dig i relation til digital ledelse, med udgangspunkt i de digitale værktøjer som findes i din virksomhed.

Har I f.eks. Microsoft Office 365 og anvender Microsoft Teams, så får du helt konkrete metoder og tjeklister til, hvordan du følger medarbejdernes performance og hvordan du effektivt kommunikerer med dine medarbejdere såvel synkront, som asynkront via den samlede Microsoft Office 365 platform.

Vi træner dig i:

  • Hvordan du sikrer et high-performance samarbejde i et team

  • Hvordan du bliver en effektiv leder på distancen med metoder der sikrer at dit team fungerer effektivt på tværs af tid og sted

  • Hvordan du følger din organisations effektivitet og hvordan du sætter ind, hvis det modsatte er tilfældet

  • Hvordan du håndterer situationer som mistillid, lav motivation, isolation, konflikthåndtering

  • Hvordan du kommunikerer effektivt via digitale værktøjer som videomøder, streaming, chat og meget mere

bottom of page