top of page

Virtuelt samarbejde

Virtuelt samarbejde opstår i situationer, hvor I samarbejder på tværs af tid og sted.

I gør det allerede i dag, når I sender en mail, har et telefonmøde, eller måske endda anvender videomøder. 

Hvis I griber det systematisk an, kan virtuelt samarbejde fundamentalt forbedre jeres organisations måde at samarbejde på. I har formentligt allerede adgang til de nødvendige digitale værktøjer. F.eks. hvis I anvender Microsoft Office 365, G-Suite fra Google, eller WebEx teams.

Men i en travl hverdag er det svært, at:

  • Identificere hvilke applikationer der er relevante i det daglige arbejde

  • Forstå hvad de enkelte applikationer kan hver for sig - og hvad de kan i fællesskab

  • Understøtte jeres nuværende arbejdsprocesser optimalt 

Der er behov for en fælles strategi og en systematisk indsats for at få succes med med virtuelt samarbejde. For de fleste medarbejdere er virtuelt samarbejdet noget nyt, og derfor ved lederne og medarbejderne ikke, hvordan de kommer bedst igang.

De mangler kendskab til hvilke værktøjer der findes,  kompetencerne til at anvende værktøjerne, og indsigt i hvornår de med fordel kan anvende dem i hverdagen.

Vi gør det digitale relevant

Vi er eksperter indenfor virtuelt samarbejde og har mere end 10 års erfaring med at hjælpe virksomheder med at anvende digitale værktøjer effektivt i samarbejdet.

Vores fokus er jeres samarbejdsprocesser. Vi identificerer relevante samarbejdssituationer og sætter dem op mod jeres eksisterende digitale platforme som f.eks. Microsoft Office 365.

Vi udvælger relevante  funktioner og apps og træner dem sammen med jeres medarbejdere, så de forstår mulighederne og samtidigt straks mærker effekten. 

Resultaterne er typisk:

  • Kortere processer som følge af bedre videndeling og samarbejde

  • Færre fejl 

  • Større tilgængelighed og bedre samarbejde på tværs

  • Store besparelser f.eks. på transport og gennem bedre kvalitet

  • Bedre udbytte af jeres IT investeringer

bottom of page