top of page

Kurser - temaer

Se eksempler på temaer for vores kurser. Fælles for alle kurser er, at de afholdes i jeres virksomhed og deltagerne anvender deres eget udstyr. Alle kurser tilpasses efter ønsker og behov. 

 • Virtuel mødeledelse

 • Virtuel kommunikation i projektteams

 • Digitalt samarbejde

Virtuel mødeledelse

Målgruppe ​

Kurset er for dig, der er ofte holder møder, og som ønsker at holde flere og mere effektive videomøder på professionelt niveau​.

Beskrivelse

Rollen som virtuel mødeleder kræver nye kompetencer i forbindelse med planlægning, afholdelse og opfølgning på baggrund af virtuelle møder.

Vi træner brugs-cases med relevans for virksomheden og anvender virksomhedens platforme og udstyr.

Indhold
 • En mødeleders opgaver og ansvar før under og efter et møde

 • Sådan inviterer og deltager du på virtuelle møder

 • Mødestyring, turtagning og etik

 • Kropssprog

 • Præsentationsteknik

 • Rollespil: Planlæg og afhold virtuelle møder

 • Personlige handlingsplan for virtuelle møder

Virtuel kommunikation i projektteams

Målgruppe

Kurset er for dig, der er ansvarlig for projektteams, hvad enten din primære rolle er projektleder, teamleder, Scrum Master, Product Owner eller tilsvarende.​

Beskrivelse

Du lærer at identificere dit projekts potentiale for virtuel kommunikation og vurdere behovet for anvendelse- og udvælgelse af digitale kommunikationsmidler, som bedst understøtter dine teams i et virtuelt projektforløb. 

Du bliver i stand til at udarbejde strategier og planer for, hvordan projektdeltagerne anvender de valgte kommunikationsmidler på en måde, der bidrager til udvikling af teamets fortsatte samarbejde og engagement. 

Du bliver i stand til at skabe og drive et virtuelt high-performance projektforløb i alle projektets faser, fra temaets etablering til dets afslutning og trænet i  håndtering af særlige virtuelle udfordringer i forbindelse med f.eks.kick-off, coaching, konfliktsituationer, m.m.

Indhold
 • Betydning og effekt af hensigtsmæssig og situationsafhængig kommunikation, når teamet er spredt over flere lokationer

 • Overblik over de digitale muligheder, og hvordan du vælger kommunikationsmidler, der bedst og mest effektivt understøtter dit teams udvikling og behov

 • Færdigheder og ideer til at anvende og forankre de digitale værktøjer til effektiv kommunikation og videndeling via fx.  chat,  mail, video, samarbejde i dokumenter samt professionel virtuel mødeledelse

Digitalt samarbejde

Målgruppe ​

Kurset er for hele organisationen – ledere og medarbejdere

Beskrivelse

Baseret på den teknisk praktiske analyse, udarbejder vi et målrettet kursus i netop jeres værktøjer anvendt i netop jeres virksomhed.

På kurset træner dine ledere og medarbejdere i at samarbejde og kommunikere effektivt, herunder sætte rammen for hvornår I anvender hvilke værktøjer.

Vi træner ensartet anvendelse af jeres platforme – fx. Microsoft Office 365 - og skaber fundamentet for en intern standard for kommunikation og videndeling. I lærer sammen at samarbejde effektivt, og opnår (oftest) en markant bedre udnyttelse af jeres eksisterende værktøjer.

Indhold
 • Overblik over de digitale muligheder i jeres virksomhed og deres sammenhæng

 • Introduktion til anvendelse af udvalgte features og apps med relevans for netop jeres interne og eksterne samarbejdsprocesser

 • Introduktion til god digital kommunikation og videndeling – og til håndtering af situationer, hvor det digitale ikke rækker

 • Facilitering af en process, hvor I sammen vælger en plan for den videre anvendelse evt. med afsæt i individuelle handlingsplaner

Virtuelkommunikation i projektteams
Digitalt samarbejde
bottom of page