top of page

Vores metode er gennemtestet

Introduktion

Vores metode er delt op i fire faser. Hver fase med sit formål, hvor indholdet tilpasses den indviduelle opgave. 

Fase 1: Analyse og strategi

Vi kortlægger jeres tekniske og praktiske udgangspunkt for digitalisering.

Vi skaber overblik, retning, plan og identificerer områder og processer i jeres organisation, som har et automatiserings- eller virtuelt potentiale.

Vi udarbejder præ-målinger og opsætter målsætninger for implementeringsgevinster.

Vi udarbejder handlingsplan, som viser potentialet og hvad der skal til mht. forandring, herunder systemer, ledelse, organisation og kompetencer.

Fase 2: Klargøring

Er der et digitalt eller virtuelt potentiale, så sikrer vi samspil med jeres IT afdeling for at de relevante tekniske løsninger er tilgængelige og driftsstabile.

Vi producerer støttematerialer og faciliteringsværktøjer til ledelse og medarbejdere i processen.

Vi identificerer behovet for nye kompetencer og planlægger praksisnær uddannelse på afdelingsniveau, fordi f.eks. Marketing, Salg, HR. Økonomi og Indkøb, alle har særlige behov.

Fase 3: Implementering

Vi driver implementeringen i samspil med jeres organisation og sikrer, I får mulighed for at oparbejde kompetencer til selv at udbrede optimeringen i organisationen.

Implementeringsfasen varierer alt efter situation og nøgleord er en høj grad af ledelses- og medarbejder involvering og træning for at sikre forankring af forandringen..

Fase 4: Monitorering

Med afsæt i pre-målinger måler vi på indsatserne og justerer, når nødvendigt.

Vi opsætter metode for løbende monitorering for erfaringen viser, at gamle vaner er lette at falde tilbage i.

bottom of page