top of page

Vi har fokus på det vigtigste

Working Digital fokuserer på organisationer, mennesker og processer. Vi ved af erfaring, at det enorme digitale potentiale kun realiseres gennem forankring af nye måder at arbejde på - i alle lag af organisationen.

Vi har en praksisnær tilgang til digitalisering, fordi vi dermed kan stile efter langsigtede gevinster, samtidig med at vi skaber resultater her og nu.

Vi er eksperter indenfor de tre områder, der oftest har de største optimeringspotentialer:

 • Virtuelt samarbejde

 • Automatisering

 • Digital ledelse

Vi skaber overblik for ledelsen
 • De mangler overblik over de digitale muligheder

 • De mangler indsigt i de digitale muligheder, som deres eksisterende IT værktøjer allerede giver dem

 • De har ofte problemer med at organisationen kun i lav grad udnytter de værktøjer, som allerede findes i virksomheden

 • De savner metoder til at identificere og realisere deres virksomheds digitale potentiale

Vi gør digitalisering til omdrejningspunkt
 • Vi sikrer samspil mellem de digitale muligheder og organisationens processer

 • Virksomhedens strategier gentænkes med fokus på at høste gevinsterne ved digitalt samarbejde; internt, med jeres kunder og eksterne samarbejdspartnere

 • Vi har et bredt fokus på konkrete processer, teamet og kompetenceudvikling

Vi skaber resultater
 • Realiserer store besparelser på møder og samarbejde ved at minimere behovet for fysisk samarbejde og dermed transportudgifter. Samtidig bliver transporttid til produktiv arbejdstid – typisk mellem 15-25%

 • Øger kvalitet og kundeservice gennem bedre tilgængelighed og lettere samarbejde

 • Viser vejen til at erstatte manuelle arbejdsopgaver ved en PC med automatisering.. Potentialet er typisk op til 40% og samtidig øges kvaliteten

 • Vi gør jer klar til fremtidens konkurrencesituation

bottom of page